Bokningspolicy

Betalning

Ridläger
Efter bokning skickas en faktura på bokningsavgift om 1 995kr/person. För resterande belopp kommer en faktura via mail som ska betalas senast 30 dagar innan upplevelsen startar. Bokningsavgiften är inte återbetalningsbar.

Turridning
Betalning sker på plats, via Swish eller kontant.

Drömritten
Efter bokning skickas en faktura. En del av fakturan är en bokningsavgift som ej är återbetalningsbar.

Av-och ombokning

Ridläger & drömritten
Kan avbokas fram till 30 dagar innan upplevelsen startar. Blir du sjuk kan avbokning ske fram till 24h innan mot uppvisande av läkarintyg. Vid avbokning återbetalas hela beloppet minus bokningsavgiften.

Ombokning sker i mån av plats.

Turridning
Kan avbokas fram till 24 timmar innan turen startar.

För avbokning kontakta info@kvarnbacka.se

Integritetspolicy

A. Introduktion
Din integritet när du besöker vår hemsida är viktig för oss och vi är fast beslutna att skydda den. Denna policy förklarar därför hur dina personuppgifter används och skyddas samt dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta oss.

Kvarnbackas Islandshästar/ Tourism in Sweden AB org.nr 559237-3459, Mysinge 202, Mörbylånga är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du lämnar till oss genom köp och övrig kontakt med oss.

B. Insamling av personlig information
Följande typer av personlig information kan samlas in, lagras och användas:

 • Information om din dator, inklusive IP-adress, geografisk plats, webbläsartyp och operativsystem
 • Information om dina besök på och din användning av denna hemsida, inklusive referenskällan, besökets längd, sidvisningar och hemsidans navigeringsvägar
 • Information som du anger för att prenumerera på våra e-postmeddelanden och/eller nyhetsbrev, till exempel ditt namn och din e-postadress
 • Information som du anger när du använder vår hemsidas tjänster;
 • Information som genereras när du använder vår hemsida, inklusive när, hur ofta och under vilka omständigheter du använder den
 • Information som har att göra med allt du köper, tjänsterna du använder eller transaktioner som du gör via vår hemsida, inklusive ditt namn, telefonnummer, din adress, e-postadress och dina kreditkortsuppgifter;
 • Information i alla former av kommunikation som du skickar till oss via e-post eller vår hemsida, inklusive dess innehåll och metadata
 • All annan personlig information som du skickar till oss.

C. Användning av din personliga information
Vi kan använda din personliga information för följande:

 • att administrera vår hemsida och verksamhet
 • att anpassa vår hemsida åt dig
 • att göra det möjligt för dig att använda tjänsterna som är tillgängliga på vår hemsida
 • att leverera tjänster som är köpta via vår hemsida
 • att skicka kontoutdrag, fakturor och betalningspåminnelser till dig och samla in betalningar från dig
 • att skicka kommersiell kommunikation som inte är i marknadsföringssyften
 • att skicka e-postmeddelanden som du specifikt har begärt
 • att skicka vårt nyhetsbrev via e-post till dig om du har begärt det (du kan informera oss när som helst om du inte längre behöver nyhetsbrevet)
 • att hantera förfrågningar och klagomål från eller om dig angående vår hemsida
 • att hålla vår hemsida säker och förebygga bedrägerier

Om du skickar personlig information för publicering på vår hemsida, kommer vi att publicera och på annat sätt använda den informationen i enlighet med det tillstånd du ger oss.

Dina sekretessinställningar kan användas för att begränsa publiceringen av din information på vår hemsida och kan justeras med hemsidans sekretesskontroller.

Vi kommer inte att överlämna din personliga information till tredje part för deras eller någon annan tredje parts direkta marknadsföring utan ditt uttryckliga medgivande.

D. Utlämning av personlig information
Vi kan lämna ut din personliga information till någon av våra anställda, försäkringsbolag, professionella rådgivare, ombud, leverantörer eller underleverantörer som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.

Vi kan utlämna din personliga information:

 • I den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag
 • I samband med pågående eller framtida domstolsförfaranden
 • För att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken)
 • Till köparen (eller den blivande köparen) av företag eller tillgångar som vi är i process (eller överväger) att sälja och
 • Till alla personer som vi rimligen anser kan begära av domstol eller annan behörig myndighet att vi lämnar ut den personliga informationen om, enligt vår rimliga mening, en sådan domstol eller myndighet rimligen skulle kunna beordra att vi utlämnar den personliga informationen.

Vi kommer inte att lämna ut din personliga information till tredje part förutom i de fall som anges i denna policy.

E. Tredje part och internationell dataöverföring
Vår hemsida innehåller länkar till tredje parts hemsidor. Vi har ingen kontroll över, och är inte ansvariga för, tredje parters sekretesspolicyer och praxis.

För att vi ska kunna erbjuda våra tjänster och uppfylla våra åtaganden gentemot dig som kund delar vi ibland dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Personuppgiftsbiträden behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner och kan hjälpa oss med IT-tjänster, betaltjänster och marknadsföring. Detta sker endast för ändamål för vilka vi har samlat informationen och endast till företag som kan lämna tillräckliga garantier gällande säkerhet och sekretess för personuppgifter. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Information som vi samlar in eller lagrar överförs inte till något annat land.

F. Bevarande av personlig information
Personlig information som vi behandlar kommer inte att förvaras längre än vad som är nödvändigt för det specifika syftet.

Oavsett övriga bestämmelser i detta avsnitt kommer vi att behålla dokument (inklusive elektroniska dokument) som innehåller personuppgifter:

 • I den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag
 • om vi tror att handlingarna kan vara relevanta för pågående eller framtida domstolsförfaranden
 • för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken).

G. Din personliga informations säkerhet
Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information.

Alla elektroniska finansiella transaktioner som görs via vår hemsida skyddas av krypteringsteknologi.

Du medger att informationsöverföring via internet i sig är osäkert, och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas via internet.

H. Ändringar
Vi kan uppdatera denna policy då och då genom att publicera en ny version på vår hemsida. Du bör kontrollera denna sida emellanåt för att se till att du förstår eventuella ändringar i denna policy.

I. Dina rättigheter
Du kan be oss att ge dig all personlig information vi har om dig men för att vi ska lämna ut informationen behöver du legitimera dig.

Vi kan undanhålla den personliga information som du begär enligt vad som tillåts enligt lag.

Du kan när som helst be oss att inte behandla din personliga information för marknadsföringsändamål.

I praktiken kommer du vanligtvis att antingen uttryckligen acceptera vår användning av din personliga information för marknadsföringsändamål, eller så kommer vi att ge dig möjligheten att välja bort användningen av din personliga information för marknadsföringsändamål.

J. Uppdatering av information
Låt oss veta om den personliga information som vi har om dig behöver korrigeras eller uppdateras.

K. Kakor
Vår hemsida använder kakor. En kaka (eller cookie) är en liten textfil som vår webbplats sparar på din dator för att följa ditt surfande på vår webbplats. Kakor innehåller vanligtvis inte information som personligen identifierar en användare, men personlig information som vi lagrar om dig kan vara länkad till informationen som är lagrad i och erhållen från kakor.

Kakor kan antingen vara “ständiga kakor” eller “sessionskakor”. En ständig kaka lagras av en webbläsare och förblir giltig till det angivna utgångsdatumet, såvida den inte raderas av användaren innan utgångsdatumet. En sessionskaka å andra sidan kommer att gå ut i slutet av användarsessionen, när webbläsaren är stängd. Vi kan använda både ständiga och sessionskakor på vår hemsida.

Vi använder Google Analytics på vår hemsida för att känna igen en dator när en användare besöker hemsidan, förbättra hemsidans användbarhet, analysera användningen av hemsidan, administrera hemsidan, förhindra bedrägerier och förbättra hemsidans säkerhet.